آیین رونمایی دیگری برای مجموعه شعر جدید محمود معتقدی در شهر بابل برگزار می‌شود. ...