استاندار تهران از عدم واگذاری 11 ساختمان بهاران به بهزیستی توسط شهرداری تهران انتقاد کرد. ...