کرج مهرشهر - دو کله .نور گیر .خوش نقشه. پارکینگ. انباری .دسترسی عالی .درب ریموت .دوربین قیمت: ...