ستاره برزیلی پاری سن ژرمن پس از دو سال حضور در این تیم آمار قابل توجهی را از خود برجای گذاشته است. ...