شهردار منطقه 12 از پویش «مهربان باشیم» رونمایی کرد. ...