کرج مارلیک - متراژ 165 متر تک واحدی،تعداد کل واحد 5 ملک جنوبی,دو طرف نور سه خوابه نما سنگ رومی،نور پردازی مشاعات تمام سنگ پارگینگ آسانسور ایتالیایی ان ...