رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: براساس آخرین آمار حدود 60 نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شدند که ح ...