امام‌جمعه مشهدمقدس گفت: انقلاب کبیر اسلامی ما 40 ساله شد و با کمال قدرت می‌توانیم انقلاب را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم، زیرا در روی کره زمین، ان ...