بازی سعید آقاخانی در فیلم سینمایی «زنبور کارگر» به پایان رسید. ...