دانشجوی خلبانی فوت شده در حادثه سقوط هواپیما در کاشمر متولد 26 بهمن 1361 است که در روز تولد خود متاسفانه جان خویش را از دست داده است. ...