سلامت نیوز: کارشناس سازمان هواشناسی نسبت به کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور خبر داد و گفت: هشدار های لازم به مردم در خصوص عدم حضور در فضای باز و اجت ...