Inventor CAM یک ابزار نرم افزاری استاندارد است که به عنوان مهندسی CAM با نرم افزار Autodesk Inventor در ارتباط می‌باشد. این نرم افزار مجموعه‌ای از بهترین کلاس‌های ساخت را در داخل Inventor فراهم می‌آور ...