کرج هشتگرد - خانه سه طبقه درشهر گلسار دارای دو کنتور گاز دو کنتور برق و یک انشعاب آب برای دو واحد ساختمان اجاره است سند دارد پایانکار دارد زیرزمین 40 ...