خانم بازیگر و مجری تلویزیون درخصوص دوری از دنیای بازیگری گفت: همیشه اولویت اول من بازیگری بوده اما م ...