کرج منظریه - واحد فوق کاملا باز سازی شده متری سه تومن به مشتری واقعی تخفیف میدهم قیمت: ...