مسابقات سراسری قرآن این‌شب‌ها مراحل مقدماتی خود را پشت‌سر می‌گذارد و قرار است برای دومین سال به‌صورت تولیدی از شبکه قرآن پخش شود. ...