تهران جنت‌آباد جنوبی - وارداتى.سفید داخل مشکى.فول فول.دیگه از این فولتر نداریم تو این مدل ٥ گرم ٢ سرد.با در صندوق.کارکرد به شرط.بدون رنگ.بیمه ثالث ١ س ...