تهران یافت‌آباد - سلام ماشین 30000هزارتا واقعی کلا کار کرده خواب بوده ماشین رو ببینید متوجه میشید کم کاره،بیرنگ بدون حتی یه خط کوچیک رو بدنه، بدون آفت ...