بر اساس آمار گمرک در سال 97 بیش از 77 تن سوزن دوزندگی، رفوگری یا گلدوزی و قلاب دوزی از کشور‌های مختلف وارد کشور شده است. ...