تهران رباط کریم - 206 تیپ 2فول تازه از نمایندگی بیرون آوردم فقط همون روز اول از بغل بهش زدن خوردگی جزئی هست تخفیف هم بابتش میدم بی رنگ‌در میاد تلفن تم ...