کرج طالقانی - چهار طبقه،تک واحدی،طبقه دوم،محل آسانسور تعبیه گردیده و به زودی نصب خواهد شد. قیمت: ...