هزینه، هزینه و هزینه؛ تنها چیزی که مدیران استقلال و پرسپولیس در این چند سال انجام داده‌اند و ریالی درآمدزایی نداشته‌اند. ...