شاگردان نیکو کواچ اولین قدم از مسیر دفاع از عنوان قهرمانی‌شان در دی اف بی پوکال را با موفقیت برداشتند. ...