عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ عوارض مصداق اجحاف در حق مردم بوده و ناکارآمدی مدیریت شهری را نشان می‌دهد، گفت: این یک استراتژی غلطی بوده که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. ...