صبج یکشبنه 21 مرداد 1358، دکتر ناصر میناچی، وزیر وقت ارشاد ملی، طی مصاحبه‌ای در مورد رئوس لایحه قان ...