هوش مصنوعی و استفاده ی نادرست از آن، حتی در زمان کنونی هم مشکلاتی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است؛ اما در مقابل راه حل هایی هم برای مقابله با این ...