تیم هاى منتخب کارکنان فدراسیون فوتبال و خبرنگاران ورزشى به مناسبت گرامیداشت یاد مرحوم باقر شاه محمدلو و روز خبرنگار برابر هم قرار گرفتند. ...