کرج شهرک وحدت - دور رنگ،عقب و جلو سالم.فنی سالم.عقب جلو پلمت قیمت: 40٫000٫000 تومان ...