کرج شهرک وحدت - واحد92متری طبقه سوم 2خواب گرمدره شهرک ابوذر متری 8700 قیمت: ...