بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی میزان سپرده های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی 44 کشور دنیا در پایان سال 2018 را بیش از 22میلیارد دلار اعلام کرد. ...