تولید نفت در روسیه طی هفته اول اوت افزایش یافت و به 11.32 میلیون بشکه در روز رسید. ...