رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه مراسم عید قربان به مردم توصیه اکید کرد که دام قربانی شده حتما 24 ساعت قبل از مصرف در یخچال نگهداری شود و هرگز به صو ...