کرج طالقانی - 100 متر در بهترین نقطه چهارراه طالقانی کاملا بازسازی و نو سازی شده بدون یک ریال خرج سند تک برگ طبقه سوم ملک دو کله میباشد پارکینگ و انبا ...