معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدس با بیان اینکه پژوهش دردانشگاه ها باید رشد کند، گفت: در حوزه پژوهش کم کاری کرده‌ایم و آمریکا همه تلاش خود را برا ...