بر اساس آمار گمرک در سال 97، بیش از 12 تن عینک آفتابی از کشور‌های مختلف جهان وارد کشور شده است. ...