عید قربان به مفهوم قربانی کردن همه تعلقات در راه خدای یکتا است. به این مفهوم که انسان مؤمن و مشتاق به خدای متعال همه دل‌بستگی‌ها وابستگی‌های خود را رها کرده و بدون هیچ نوع تعلقی به‌سوی خدای خود روی می ...