وزیر راه و شهرسازی گفت:از سه هفته پیش مشکلات اولیه پروژه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان برطرف شده و مذاکراتی با فاینانسور و سرمایه‌گذار انجام شده ...