در پی توافقات صورت گرفته بین اربیل و بغداد در یک سال گذشته براساس آمار‌های رسمی، اقلیم کردستان عراق این منطقه با افزایش روزانه 100 هزار بشکه نفت سطح ت ...