مراسم نقد و بررسی «لحظه‌ها را شانه می‌زنی» از مریم نوروزی برگزار می‌شود. ...