یک مقام دولت فرانسه خبر از بازگشت مجدد سفیر این کشور به ایتالیا که چندی پیش در اقدامی اعتراضی از سوی این دولت فراخوانده شده بود، داد. ...