حسین وفایی در مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر ولز توانست نفر اول جهان را شکست دهد. ...