روزهای سخت و ناامیدکننده برای استقلال به پایان رسیده است. این را از عملکرد فوق‌العاده شاگردان شفر در هفته‌های گذشته می‌توان دریافت. ...