این معدن‌چیان غیرقانونی در تاریکی شب به حفر معدنی در بتلفیلدز واقع در 175 کیلومتری هراره ، پایتخت زیمباوه مشغول بوده‌اند که دیوارهای سدی در آن نزدیکی ...