تیم فوتبال العربی در اولین تجربه حضور خرید های جدید خود شکست سنگینی را با درخشش خرید جدید الریان متحمل شد. ...