اعتراض پدیده به اشتباه داوری در دیدار با نفت‌آبادان ...