بیانیه حمایتی باشگاه فولاد قبل از دربی خوزستان ...