خانه تجارت ترکمنستان در «تاشکند» افتتاح می‌شود ...