ظهر امروز در حمله چند فرد مسلح به منطقه ساختمان پلیس مرکزی (CRPF) در کشمیر هند، هجده تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال، وزارت امور خارجه پاک ...