ایوب آقاخانی معتقد است از جانب بسیاری از مسئولان و حتی اهالی تئاتر باورهای غلطی نسبت به متعهد بودن هنرمندان به آرمان‌ها وجود دارد که باعث دور شدن آن‌ه ...