واسیلی نبنزیا روز پنج شنبه در حاشیه قرائت بیانیه وزیر خارجه ونزوئلا در پاسخ به سوالی درباره نشست امروز ورشو، افزود: این نشست، یک گردهمایی ضد ایرانی بود. ما در این نشست مشارکت نکردیم، چونکه آن هیچ ارزش ...